Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заплановане проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, спрямованої на попередження стигматизації та маргіналізації молоді з тимчасово окупованих територій та сприяння соціальній згуртованості.

З цією метою розробленовідеороликпідназвою «Абітурієнти з тимчасовоокупованихтериторій. Вибір на користьУкраїни» та тизер до нього (тизеру надано статус соціальноїреклами). Враховуючивищевикладене, управління освіти, звертається з проханнямзабезпечитирозміщенняповноїверсіївідеоролика на офіційних веб-сайтах закладівзагальноїсередньоїосвіти. Завантажитивідеороликиможна за покликанням:

https://drive.google.com/drive/folders/1P3V2IksuHU1ddDUaLi4v1dRSiaJGKM61?usp=sharing

Кiлькiсть переглядiв: 42