Головною метою науково-методичної роботи школи є підвищення рівня професійної компетентності та творчої майстерності учителів, створення сприятливих умов для забезпечення їх саморозвитку.

/Files/images/metodichniy_kabnet/97ae51377f1f.png

Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

/Files/images/metodichniy_kabnet/risunok1.png

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування);

у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна);

у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична);

передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична);

виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча);

відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча);

виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих методик (коригуюча);

інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська);

налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури вчителів, морально-психологічного клімату в шкільному колективі, матеріально-технічних можливостей школи, інноваційної відкритості та активності вчителів та керівників школи. Загалом проводять її в індивідуальній, груповій та колективній формах.

Кiлькiсть переглядiв: 1579